Corona Virüs Sebebi İle Evde Yapılan Kaza İş Kazası Sayılabilir

COVID-19 sebebi ile korona virüsü tedbirleri kapsamında çoğu kişi evden çalışma sistemine geçmiştir. Normalde iş yerinde ve iş sebebi ile dışarıda gerçekleşen kazalar İş Kanunu kapsamında iş kazası sayılmaktadır. Peki evde çalışırken yapılan kazalar iş kazası sayılabilir mi?

Elbette Korona virüs (COVID-19) süresi boyunca evde çalışma nedeni ile evde meydana gelen tüm kazaların iş kazası sayılması imkansızdır. Ancak yapılan işin niteliği sebebi ile işçi kazaya uğrarsa, iş kazası kabul edilebilir. Evde işin niteliği sebebi ile meydana gelen kazanın iş kazası sayılmasının hukuki dayanağı ise İş Kanunu uyarınca; “İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile….” Meydana gelen kaza, iş kazası olduğu aşikardır.

Kural olarak günümüz koşullarında evde çalışma sırasında işçinin zarar görmesi halinde sadece yaptığı işten dolayı gördüğü zararın iş kazası olduğunu söylenebilir. Bu durumun aksini, yani kazanın iş kazası olmadığı işveren tarafından ispatlanmalıdır.

Ayrıca kazanın gerçekleşmesi ile işin niteliği göz önüne alınarak illiyet bağı kurulmalıdır. Neden-sonuç ilişkisine göre işveren tarafından verilen bir işi yaparken kaza geçirilmesi halinde illiyet bağı kurulmuş olduğu görüşü hakimdir.

Açıklanan şekilde, evde iş kazası gerçekleşmesi halinde işçi maddi ve manevi tazminat davası ve destekten yoksun kalma tazminat davası açabilir.

Av. Melike Gümüş