Ahmed Nuh Abdulkadir

Tercüman

Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde tercüman