Aile Hukuku

Eşler arasında çekişmeli veya anlaşmalı boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, velayet, vesayet gibi aile ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda hukuki hizmettir.

Read More

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar ile ilgili; sözleşme, fesih, işçilik alacakları,ücret,kıdem ihbar tazminatı,fazla mesai, yıllık izin vs. konularında hem işçiye hem işverene karşı verilen hukuki danışmanlık hizmetidir.

Read More

Ceza Hukuku

Suç ve ceza alanında; suç duyurusu veya şikayet, müşteki, katılan, şüpheli, sanık olarak soruşturma ve ceza hukuku davaları aşamalarında ve bunların takibinde kamu hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmettir.

Read More

Tazminat Hukuku

İhlal veya hukuka aykırılık hallerinde, hukuka aykırı davranan kişinin sorumluluğu doğar. Cezai yollarla veya maddi manevi tazminat ile ilgili hukuki hizmettir.

Read More

Sağlık Hukuku

Sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlanan kişiler veya kurumlar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla avukatlık hizmetidir.

Read More

Banka Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası finansal işlemleri, kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında hukuki danışmanlık hizmetidir.

Read More
SÜREÇLER

AŞAMALAR TABLO

Uyuşmazlık sebebi ile hangi hukuki süreçlerden geçilir?

Uzlaştırma

Uzlaşma
 • Uzlaşma, mahkemeler haricinde
 • bir alternatif uyuşmazlık
 • çözüm yoludur. Uzlaştırma,
 • mağdur ile şüphelinin
 • anlaşması sonucunda ceza
 • yargılamasının sona ermesidir.

Arabuluculuk

Arabulucu
 • Arabuluculuk uyuşmazlık yaşayan
 • kişilerin, tarafsız ve objektif
 • olan üçüncü bir kişiden
 • yardım alarak aralarındaki
 • uyuşmazlık konusunun
 • çözülmesi yoludur.

Dava Açmak

Dava
 • Uyuşmazlık konusunu taraflar,
 • uzlaştırma veya arabuluculuk veya
 • başka yasal yollar ile
 • çözüme kavuşturamazlarsa
 • dava açarak hukuki
 • olarak haklarına ulaşabilirler.