Aile Konutu Şerhi

Evli kişilerin, sürekli ve birlikte oturdukları ev aile konutu olarak adlandırılır. Peki tapuda aile konutu şerhi koymak ne demektir ve nasıl konulur?

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu uyarınca; eşlerin birlikte yaşadığı evi aile konutu şerhi koyarak koruma altına almayı amaçlamaktadır.

Uygulamada aile konutunun bulunduğu ildeki Tapu Kadastro İl Müdürlüklerine başvuruda bulunularak oturdukları evin aile konutu olduğuna ilişkin bildirimde bulunuyorlar ve tapu üzerinde “aile konutu” şerhi olarak yazılmaktadır.

Aile konutu şerhi, eşlerden birisinin diğer eşin rızası olmadan aile konutuna ilişkin kira sözleşmesini feshedemiyor; satış, devir yapamıyor ve ipotek koyamıyor. Kısaca aile konutuna ilişkin haklarını sınırlayıp kısıtlayamıyor.

Aile konutu şerhi konulması için Tapu Kadastro İl Müdürlüklerine/Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuruda gerekli belgeler;

  1. Dilekçe
  2. Evin aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge
  3. Nüfus Müdürlüğü’nde alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt belgesi
  4. Evlilik cüzdanı

Belirtilen evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmesi halinde, koşulların oluştuğu Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilirse, başvurunuz ile aynı gün içerisinde aile konutu şerhi konulmaktadır.

Aile konutu şerhinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu madde 194:

II. Aile konutu Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Av. Melike Gümüş

Next Post