İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar ile ilgili; sözleşme, fesih, işçilik alacakları,ücret,kıdem ihbar tazminatı,fazla mesai, yıllık izin vs. konularında hem işçiye hem işverene karşı verilen hukuki danışmanlık hizmetidir.

Daha Fazlası