MAAŞ HACZİ

Maaş haczi: hakkında icra takibi başlatılan borçlunun, düzenli olarak çalıştığı işyerinden aldığı maaşın bir kısmına icra müdürlüğü tarafından borcun miktarına göre el konulmasıdır. Borçlular hakkında başlatılan icra takiplerinde, borçluların taşınır taşınmaz mallarına haciz konulabilmekle birlikte borçlunun düzenli olarak bir maaş geliri varsa buna da haciz koymak mümkündür.

Alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğü tarafından düzenli olarak çalışmakta ve maaş almakta olduğunu işyerine gelecek maaş haczi müzekkeresi ile maaşınızın “1/4” oranın haciz konulması ve icra müdürlüğünün IBAN adresine yatırılması yazılır. İşveren bu müzekkereye uymalı ya da itiraz etmelidir. Aksi takdirde müzekkereye uyulmaması durumunda suç unsuru oluşmaktadır. Maaşınızın sadece “dörtte birine” haciz gelebilir, daha fazla kesinti olması halinde icra müdürlüğüne itiraz şeklinde bir dilekçe yazılabilir. Ancak borçlunun kabulü ile, maaşından daha fazla kesinti yapılarak borcun hemen bitmesini talep edebilir. Nafaka borcu yüzünden, borçlunun maaşından önce o aya ait olan nafaka borcu kesilir. Daha sonra kalan kısımdan ¼’lük geçmişe ait nafaka borcu kesilir. Eğer başka haciz kararı varsa da tüm bu nafaka kesintilerinden sonra kalan maaşın ¼’lük kısmından temin edilir.

Üstünde Çalışılan Konu Özeti

Hayır. Maaşın sadece dörtte birine haciz konulabilir.
İcra müdürlüğüne duruma ilişkin itirazda bulunulabilir.

Bir Cevap Yazın

İletişim Bilgileri

  • av.melikegumus@gmail.com
  • +09 (532) 226 51 11
  • Gürsu Mahallesi 304. Sokak Gümüş Apt. No:15 Konyaaltı/Antalya