ALDATMA NEDENİ İLE 3. KİŞİDEN TAZMİNAT İSTEME

Boşanma davalarında eşler birbirinden maddi ve manevi tazminat istemenin yanı sıra evlilik dışı ilişki nedeni ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiden kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunması sebebi ile manevi tazminat talep edilmekteydi. Bazen ise üçüncü kişinin sorumluluğunun olmaması sebebi ile, üçüncü kişiye açılan manevi tazminat talebi reddedilmekteydi. Bu konuya ilişkin uzun süredir hukuk sistemimizde görüş ayrılığı vardı. Yargının yıllardır tartıştığı konu “öteki kadın” ya da “sevgili tazminatı” şeklinde de değerlendirilebilir.

2018 yılının sonlarına doğru Yargıtay duruma ilişkin emsal bir karar vererek soru işaretlerine son noktayı koydu. Buna göre, aldatan eşinin sevgilisi tarafından diğer eşe karşı aldatma haricinde başka herhangi bir kişilik hakkı ihlali olmazsa, sadece evli bir kişi ile birlikte olmaktan dolayı; aldatılan eş bu üçüncü kişiden yani sevgiliden herhangi bir manevi tazminat isteyemez. Bu kararın gerekçesi, eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü sadece eşler tarafından ileri sürülebilir. Üçüncü bir kişiden, eşler arasında bulunan sadakat yükümlülüğüne uygun davranmasını talep etmek hakkı olmadığı gibi üçüncü kişinin de herhangi bir sadakat yükümlülüğü yoktur. Üçüncü kişi “sevgili” evlilik birliğinde taraf olmadığı için ortada herhangi bir haksız fiil olmaması sebebi ile herhangi bir tazminata hükmedilemez.

Üstünde Çalışılan Konu Özeti

Eşinizin sevgilisi evlilik birliğine taraf olmadığı için 3. kişiden tazminat istenemez.
Hakim boşanma davasını değerlendirirken, ispat ve kanıt varsa bu durumu göz önünde bulundurur.

Bir Cevap Yazın

İletişim Bilgileri

  • av.melikegumus@gmail.com
  • +09 (532) 226 51 11
  • Gürsu Mahallesi 304. Sokak Gümüş Apt. No:15 Konyaaltı/Antalya