Boşanma Davası Devam Ederken Aldatan Kişi Kusurludur

Eşlerin boşanma sürecine girdikten sonra akıllarında birkaç soru oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi üzerinde hukuki açıdan duralım..

Evlilik birliği içinde olan eşlerin sadakat yükümlülüğü, mahkemede boşanma davası açıldığı zaman biter mi? Ya da boşanma davası açan eşler istediği gibi davranabilir mi?

Eşler evlenirken birbirlerine sadakat yemini ederler ve hukuken de bu yükümlülükleri resmi olarak evlendikleri tarihten itibaren başlar. Evlilik birliği içinde eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri devam etmektedir. Boşanma davası kesinleşinceye kadar taraflar evli sayılmaktadır. Bu durumda eş, boşanma davası açtıktan sonra sadakatsizlik gerçekleştirirse bu ayrı bir dava konusu yapılır. Açılan bu ayrı davada tazminat talep etmesi mümkün kılınmaktadır.

Günümüzde boşanma davası devam ederken yaşanan ilişkilere dikkat edilmesi gerekir. Boşanma davası devam ederken başkası ile görülmesi halinde, taraf kusurlu sayılmaktadır ve boşanma davası bu husus çevresinde tekrardan şekillenmektedir.

Anlatılan duruma bir örnek vermek gerekirse; eş boşanma davası açıktan sonra diğer eş sevgilisinin yanına taşınıyor ve eşine biz ayrıldık, boşanma davası sürüyor sonuçta bu aldatmaya girmez şeklinde konuşuyor. İşte bu durumda eş tarafından gerçekleşen sadakatsizlik nedeni ile ayrı dava konusu yapılabilmektedir.

Ya da boşanma davası devam ederken başka kişilerle el ele, samimi sarılarak dışarıda görülmeleri üzerine diğer eş sadakatsizlik sebebine dayanarak ayrı dava açıp yaşadıklarını biraz olsun telafisini sağlamak için manevi tazminat talep edebilir.

Türk Hukuk Sisteminden ve emsal olan Yargıtay kararlarından yola çıkarak sonuç olarak, eşinizden ayrılmak için boşanma dava açmanız sizin serbestçe başka bir ilişki yaşayabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Eğer henüz boşanma davası kesinleşmeden yani kesin olarak boşanmış sayılmadan bu şekilde bir ilişki yaşama riskini alırsanız, tarafınıza açılacak ayrı bir dava ile tazminat ödeyeceğinizi unutmayınız..

Av. Melike Gümüş

Previous Post