Düğünde Takılan Takıların Tamamı Kadına Aittir

Düğünlerde uzun uzadıya süren takı merasimi sonrasında, bu takıların kadın tarafına mı yoksa erkek tarafına mı ait olacağı konusunda soru işaretleri dolanmaktadır. Bu yazımızda, kafanızdaki soru işaretleri ortadan kaldırmaya çalışacağız..

Evlilik sırasında düğünde takılan takılar, ister erkek ister kadın tarafından takılsın, tamamı “kadına yapılmış olan bağış” olarak kabul edildiği hukuken bir gerçektir. Bu nedenle, düğünde takılan takıların hepsi kadına aittir ve boşanma halinde kadın başkalarının özellikle erkek tarafının taktığı takıları geri vermek zorunda değildir. Devamında, evlilik birliği içerisinde erkek tarafından alınmış olan hediyeler, takılar yine kadına ait sayılır ve boşanma sırasında iade etmek zorunda değildir.

Genellikle boşanma davası açılırken ortaya çıkan bir durum vardır. Düğün sonrasında erkek takıları almış olabilir ya da boşanma esnasında takılar çoktan erkek tarafından satılmış olabilir. Burada kadın ziynet ve altınlarının aynen iadesini talep edebilir, eğer mümkün değilse ziynet ve altınlarının bedelinin iadesi talebinde bulunur.

Boşanma esnasında bu ziynet ve altınların gerçekten olduğu, varsa ne kadar bedeli olduğunu nasıl ve kim ispat etmelidir?

Genellikle çoğu boşanma davasında ortaya çıkan düğün video kayıtlarından teker teker tespit edilir. Eğer video kaydı mevcut değilse, iade talebinde bulunan kadın bu altın ve ziynetlerin varlığını ardından da bunların kendisinde olmadığını ispat etmelidir.

Eğer koca, evlilik içerisinde takılan takıları eşinde alarak ihtiyaçlarını karşılamak için bozdurmak isterse, “eşinin onayı ve isteği”ni mutlaka almalıdır. Bu takdirde, boşanma esnasında kocasına takıları bozdurması için onay veren eş bir talepte bulunamaz.

Görüleceği üzere, boşanma durumda iddia eden eş mutlaka iddiasını kanıtlamalı ve hukuken geçerli deliller sunmalıdır.

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Burada erkek üzerine takılan takıların erkeğe ait olup olmadığı konusunda yıllardır Mahkemelerimizde sabit bir karara varılamamıştı. Ancak son güncel karara göre, erkeğe takılan da kadına takılan takılar ve altınların “bağışlanmış” sayılması sebebi ile tamamı “kadına aittir” şeklinde karar vermiştir.

Av. Melike Gümüş