Kargoyu Kaybeden Kargo Şirketinin Sorumluluğu

Kargo şirketleri tarafından eşya taşıma süresi 20 gündür, sınır ötesi kargo taşımalarında ise bu süre 30 gündür. Eğer gönderdiğiniz veya almayı beklediğiniz bir kargo bu süreleri aşarsa, kargonun kaybolduğu kabul edilmektedir.

Gönderilen kargonun kaybolması halinde, kargoyu taşıyan kargo şirketinin sorumluluğu vardır. Kargo şirketinin sorumluluğu;

  1. Kaybolan eşyanın objektif değeri (faturada gösterilen değeri)
  2. Yaşanan zararların saptanması için yapılan giderleri
  3. Kaybolan eşyanın net olmayan toplam ağırlığının kilogram başına belirlenen “özel çekme hakkı” masrafları
  4. Kargoyu gönderenin uğradığı zarar
  5. Taşıma ücreti ve ek olan vergi, resim ile diğer masraflarını kapsamaktadır.

Kargonuzun kaybolduğunu düşünüyorsunuz, bu durumda ne yapabilirsiniz?

Kullandığınız kargo şirketine Noter aracılığı ile bir ihtarname çekerek, 7 gün içerisinde kaybolan kargonun bedelini ödemesini talep ediniz. Eğer ödeme gerçekleşmezse, tüketici hakem heyetine başvurabilir veya tüketici mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Burada kargo şirketi ile kargoyu gönderen taraf arasında bir sözleşme olmasından dolayı, hak sahibi yani davacı kargoyu gönderen kişi olacaktır. Eğer kargo şirketi ile kargoyu gönderen arasında yapılan sözleşmede “ürünün kargo şirketine teslimi ile gönderenin sorumluluğu bittiğine ilişkin bir madde varsa” kargo şirketine karşı alacaklı (kargonun teslim edeceği kişi) dava açabilir.

Daha önce yaşanmış bir olay, üniversite eğitimi için yurtdışına giden bir kişi, ailesinden lise bitirme belgesinin kargo ile gönderilmesini istedi. (APS makbuzu ile PTT’den) Ancak belge ve mektup kargo aşamasında kayboldu. Maddi ve manevi tazminat için dava açıldı. Yargıtay kargo şirketleri aleyhine tazminat kararına hükmetti. Kargo şirketi tarafından kaybedilen kargo nedeni ile, kargo şirketi 48.000 TL tazminat ödedi.

“Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/13314 Esas, 2014/1982 Karar ve 05.09.2012 Karar Tarihi”

Av. Melike Gümüş