Eşler Arasında Kapı Kilidi Kararı

Kavga eden eşler arasında çoğu zaman sorulan sorulardan birisi “Eşlere ait ortak evin kilidini değiştirmek boşanma sebebi midir?” soruna cevap vereceğiz..

Eşler Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik birliği içerisinde müşterek yani ortak evde yaşamaktadırlar. Aynı zamanda eşlerin birbirine karşı bakım ve destek olma yükümlülükleri bulunmaktadır. Boşanma davası kesinleşene kadar, bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlal suçundan dolayı dava açılmaktadır. Ya da Ailenin Korunması ile ilgili tedbir kararı alınmaktadır.

Kapı kilidinin değiştirilmesi fiili eylem olarak kişilik aklarının doğrudan ihlali ve saldırısı niteliği taşınmaktadır. Bu sebeple, mağdur olan eş lehine boşanma davasında Aile Mahkemesi’ne sunulabilir.

Kapı kilidini değiştiren eşin bu eylemi, Türk Medeni Kanun uyarınca bu fiili işleyen eş boşanma davasında kusurlu olarak kabul edilir ve bu fiilinin sonucu olarak manevi tazminat ödemek zorundadır.

Belirtilen durumlara ek olarak, Yargıtay eşlerden birisinin diğer eşin haberi olmadan evin kapı kilidini değiştirmesinin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç teşkil edeceği şeklimde emsal karara imza atmıştır.

Yargıtay kararı özetle;

Tartıştığı eşinin eve girmesini engellemek için kapı kilidini değiştiren eş hakkında dava açıldı. Yargıtay, Yerel Mahkeme’nin verdiği beraat kararını bozarak; eşin eve girmesini engellemesi sebebi ile Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen 232/1. Maddesinde belirtilen “kötü muamele” suçunu oluşturduğuna bu nedenle sanık hakkında verilen beraat kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Türk Ceza Kanunu 232. Maddesi aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Av. Melike Gümüş