Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Günümüzde bazı şirketlerde Kanunlara göre avukat bulundurma zorunluluğu olduğu düzenlenmiştir.

Bazı şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35. Maddesinin üçüncü fıkrası gereği;

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırBu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”  Şeklindedir.

Avukatlık Kanun ve Ticaret Kanunları birlikte değerlendirildiğinde, 2 tür belirli şirkette sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır;

  1. Esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler (Esas sermayesi 250.000 Türk Lirası olan anonim şirketler)
  2. Üye olan kişi sayısı yüz ile daha fazla olan kooperatifler

Peki adi şirket veya limited şirkette avukat bulundurma zorunluluğu var mı?

Hayır. Adi şirket ve limited şirkette avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Sadece sermaye şirketleri içinde yukarıda belirtilen özeliklere sahip anonim şirketler avukat bulundurmak zorundadır.

Avukatlık Kanunu’nda belirtilen “Avukat Bulundurma Zorunluluğu” ile anlatılmak istenen; yukarıda açıklanan şirketlerin sözleşmeli olarak bir avukat ile anlaşılmasıdır.

Bu zorunluluğun denetimini barolar yapmaktadır. Avukat bulundurması zorunlu olan şirketlere, bu zorunluluğa uyulmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı şeklinde denetim yapmaktadır.

Av. Melike Gümüş