Yabancılar Hakkında Verilen Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına karşı, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İdare Mahkemesi’nde dava açabilir. Kural olarak, İdare Mahkemesi’ne karşı sınır dışı kararına itiraz davası açılması halinde, sınır dışı işlemi otomatik olarak durdurulur yani İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma talep etmeye gerek yoktur.  (İstisnai durum: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 54 kapsamında bazı istisnai hallerde yürütmeyi durdurma talep edilmelidir.)

Dava açma süresi içerisinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilemez.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 53 sebebi ile İdare Mahkemesi tarafından sınır dışı işlemi konusunda verdiği kararlar KESİNDİR. Bu durumda olağan kanun yolları tüketilmiştir. Yerel mahkeme kararının tebliğ ya da tefhim tarihinden itibaren olağan kanun yolu tüketilmiş sayılır.

İdare Mahkemesi’nin sınır dışı kararının iptaline ilişkin ret kararının kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde Anayasa Bireysel Başvuru yapılabilir. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru için olağan kanun yolları olan itiraz, istinaf ve temyiz yollarının tüketilmesi gerekir. Sınır dışı kararında bu 3 olağan kanun yolu da kapalıdır. Unutulmamalıdır ki, İdare Mahkemesi kararının kesinleşmiş olması gerekir.

Bireysel başvuru nedir? Herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi sebebi ile başvurulabilecek hak arama yoludur.

06.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bireysel başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılabilecek Bazı Haklar

  1. Yaşam Hakkının İhlali
  2. İşkence Yasağının İhlali
  3. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağının İhlali
  4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının İhlali
  5. Adil Yargılanma Hakkının İhlali
  6. Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlali
  7. Özel Yaşam, Aile Yaşamı, Konut ve Haberleşme Hakkının İhlali
  8. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkının İhlali
  9. Din ve Vicdan Özgürlüğünün İhlali

Av. Melike Gümüş