Avukatların Reklam Yasağı

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre avukatların reklam yasağı vardır. Bu yönetmeliğin amacı; iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü harekette bulunulmasının önlenmesidir.

Bu yasak avukatları, avukatlık ortaklarını, stajyerleri de kapsamaktadır.

TABELA: İlk olarak avukatlık bürolarının tabelaları nasıl olabilir konusu üzerinde duralım. Avukatlık bürolarının dışına asılan, insanların görmesi için konulan tabelalar; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve daire numarası, telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bunlar dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilmesi yasaktır. Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm X 150 cm) ye kadar arttırılabilir. Avukatlık bürolarının dışında birden fazla tabela asılamaz ve benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenmesi yasaktır.

BASILI EVRAK: Basılı evrak, kartvizit ve benzeri belgeler reklam niteliğini taşıyacak aşırılıkta olmamalıdır. Bu evraklarda; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicilve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir. Yer alamayacak unsurlar ise; avukat unvanı ve akademik unvan dışında emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka ve patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez.

MEDYA İLİŞKİLERİ: En çok merak edilen konulardan birisidir. Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internet’e görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar.

İNTERNET: Avukatlar mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir.

Av. Melike Gümüş