Maaş Haczi

Borçlular hakkında başlatılan icra takiplerinde, borçluların taşınır taşınmaz mallarına haciz konulabilmekle birlikte borçlunun düzenli olarak bir maaş geliri varsa buna da haciz koymak mümkündür. Peki maaş haczi hangi durumlarda gelir? Maaşın ne kadar haczedilebilir ve nasıl uygulanır? Şeklinde soruları cevaplayalım..

Maaş haczi: hakkında icra takibi başlatılan borçlunun, düzenli olarak çalıştığı işyerinden aldığı maaşın bir kısmına icra müdürlüğü tarafından borcun miktarına göre el konulmasıdır.

Borçlu hakkında maaş haczi konulması için, önce borçlu hakkında bir icra takibi başlatılmış olması ve 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edilmemiş olması veyahut icra takibinin kesinleşmesi germektedir. Bu takip kesinleştikten sonra borçlunun düzenli olarak çalışıp çalışmadığı SGK kaydı sorgusundan tespit edilmektedir.

Alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğü tarafından düzenli olarak çalışmakta ve maaş almakta olduğunu işyerine gelecek maaş haczi müzekkeresi ile maaşınızın “1/4” oranın haciz konulması ve icra müdürlüğünün IBAN adresine yatırılması yazılır. İşveren bu müzekkereye uymalı ya da itiraz etmelidir. Aksi takdirde müzekkereye uyulmaması durumunda suç unsuru oluşmaktadır. Maaşınızın sadece “dörtte birine” haciz gelebilir, daha fazla kesinti olması halinde icra müdürlüğüne itiraz şeklinde bir dilekçe yazılabilir. Ancak borçlunun kabulü ile, maaşından daha fazla kesinti yapılarak borcun hemen bitmesini talep edebilir.

Boşanma nedeni ile taraflar arasında nafaka yükümlülüğüne hükmedilmektedir. Nafaka borcunu yerine getirmeyenler hakkında icra takibi başlatılmaktadır ve bu duruma özel bir düzenleme mevcuttur. Nafaka borcu yüzünden, borçlunun maaşından önce o aya ait olan nafaka borcu kesilir. Daha sonra kalan kısımdan ¼’lük geçmişe ait nafaka borcu kesilir. Eğer başka haciz kararı varsa da tüm bu nafaka kesintilerinden sonra kalan maaşın ¼’lük kısmından temin edilir.

Av. Melike Gümüş