Sosyal Medyada Hakaret Etmek

Günümüzde, telefonlarımızla internet ve sosyal medya etkisinden dolayı çok fazla vakit geçirmekteyiz. Hatta sabah uyanır uyanmaz daha yüzümüzü yıkamadan telefonlarımızı elime alıyoruz. Peki sosyal medyada hakaret etmeniz ya da tarafınıza hakaret edilmesi durumunda hukuki sonuçlarının neler olduğuna değinmek istedim bu yazımızda..

İlk olarak hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması yani hakaret eden hakkında adli sürece başlanması, şikayete bağlıdır.

Türk Ceza Kanunu 125. Maddesi’nde hakaret suçu olarak belirtilmiştir. Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak.”

Türk Ceza Kanunu madde 125 3. Fıkrasında, hakaret eyleminin sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle yapılması halini suç olarak düzenlemiştir ve hakaretin alenen işlenmesi halinde ise ceza artırım sebebi denmiştir.

Sosyal medya veya internet üzerinden hakarete uğradığınızı düşündüğünüz takdirde suçun unsurları oluşmuşsa, ilk olarak sohbetin silinmesine karşılık tarih ve hakaret edenin kimlik bilgilerinin net görünecek şekilde ekran görüntüsü alınmalıdır.

Savcılıkta suç duyurusunda bulunarak, ekran görüntülerini dilekçenizin ekine ekleyebilirsiniz.

Hakaret suçu unsuru oluşturan bazı kelimelere örnekler: “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” “beyinsiz”, “aptal”, “şerefsiz”, “fahişe”, “hırsız”, “katil”, “aidsli” “köpek”, “hayvan” “lavuk”, “yosma”, “zibidi”, “puşt”, “orospu”, “kaltak”, “pezevenk”, “kahpe”, “ibne”, “hödük”, “gavat”, “dürzü”, “dümbük”, “deyyus”, “denyo”, “dangalak”, “dallama”, “angut”, “yavşak” vb. Ancak belirtmek gerekir ki, beddua niteliği taşıyan sözler hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

İnternet veya sosyal medyada hakaret suçunun yaptırımları ise;

  1. Cezai boyutu: Hakaret edene 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Suçun alenen işlenmesi halinde ceza 6’da 1 artırılacaktır.
  2. Hukuki boyutu: Eğer unsurlar mevcutsa, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açabilir.

Av. Melike Gümüş