Emekli Maaşına Haciz Konulamaz

Borç ve alacak ilişkisi sebebi ile başlatılan icra takiplerinde en önemli ve en çok sorulan sorulardan birisi “Emekli maaşına haciz gelir mi?” olmaktadır. Detaylı olarak bu konu üzerinde duracağız…

İlgili kanunlara göre SSK ve BAĞKUR emeklilerin, üçüncü kişilere olan borcu nedeni ile, emekli maaşına haciz konulamaz! Sadece iki halde emekli maaşına haciz konulabilir;

  1. Nafaka ödemeleri
  2. SGK kurum borçları: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları

Borçlunun -kendi izni olmadan- emekli maaşına 2 istisna hariç haciz konulamaz. Borçlunun rızası yani borçlu  “ben bu borcu ödemek istiyorum, emekli maaşımdan kesin” demesi halinde emekli maaşının ¼’ne haciz konulabilir.

Ancak Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, memur emeklilerinin emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasından dolayı, memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabilmektedir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bulunan 93. Madde de “Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.” Şeklinde belirtmiştir. Burada kanun maddesinden ulaşılan sonuç “Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez.” Şeklindedir.

Eğer SSK ve BAĞKUR emeklilerin emekli maaşına konulmuş bir haciz varsa, icra takibini başlatan İcra Dairesine/Müdürlüğüne gidilerek itiraz edilebilir. Eğer İcra Dairesinde/Müdürlüğünde cevap bulamazsanız, İcra Tektik Hakimi’ne başvurarak haczedilmesi yasak olan emekli maaşından kesintiye uğraması nedeni ile şikayetçi olabilirsiniz. Eğer memur emeklisiyseniz, emekli maaşınıza haciz konulmasının önü açıktır.

Av. Melike Gümüş