Yediemin Otoparkında İcra Takipleri Ücretleri

Borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan ve icra takibi kesinleştikten sonra, borçlu adına kayıtlı taşınır araç bulunması halinde alacaklının talebi üzerine araca haciz konulabilir.

Haciz konulan araç, her şehirde bulunan belirli yediemin otoparklarına çekilmektedir.

Belirtilen yediemin otoparkları farazi boyutlarda, bazen aracın değerinin çok daha üzerinde aylık %45 – %50 faiz yürüterek yediemin otopark ücreti çıkmaktadır.

Yargıtay geçtiğimiz günlerde bu durum hakkında emsal nitelikte bir karar vermiştir. Verilen kararın özeti ise;

Yediemin otoparkında bulunan 1.000 TL değerindeki araç için 25.000 TL yediemin otopark ücreti için icra takibi başlatılmıştır.

Yargıtay; yediemin otoparkında bulunan bir aracın otopark ücretinin, ARACIN SATIŞ BEDELİNİN %25’İNİ GEÇEMEYECEĞİNE karar vermiştir.

Yediemin otopark ücretleri belirlenmesi konusunda ise, 10.06.2017 tarihli 30092 sayılı “Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi” kapsamında hesaplanmaktadır.

Av. Melike Gümüş