Aile İçi Şiddet Tedbir Ve Koruma Kararları

6284 sayılı kanun “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur. Kanunun amacı, şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk, aile bireylerinin korunması ve önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri düzenlemektir.

Mülki amirler bazı koruyucu tedbir kararı verebilmektedir. Şöyle ki;

 1. Kendisine veya beraberindeki çocuklara, bulundukları yerde veya başka yerde uygun barınma yeri sağlama
 2. Geçici maddi yardım
 3. Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
 4. Hayati tehlikesi varsa, ilgilinin talebi üzerine veya re’sen geçici koruma altına alma
 5. Belli şartların varlığı halinde kreş imkanı sağlama

Hakim tarafından verilecek mağdura yönelik koruyucu kararları ;

 1. İşyerinin değiştirilmesi
 2. Evli ise müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
 3. Hayati tehlikesi bulunması halinde ve diğer tedbirler yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine kişinin rızası ile kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesi

Hakim tarafından verilecek şiddet uygulayana karşı önleyici tedbir kararları ise;

 1. Müşterek konuttan uzaklaştırma, müşterek konutun korunan kişiye tahsisi
 2. Korunan kişilere, konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması
 3. Çocuklarla ilgili kişisel ilişki kurma kararı varsa, ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması ya da bu ilişki kurmanın tamamen kaldırılması
 4. Gerekli görülmesi halinde çocuklara yaklaşmaması
 5. Korunan kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 6. Korunan kişiyi iletişim araçları ile rahatsız etmemesi
 7. Yasal olarak bulundurulsa veya kamu görevlisi olsa bile silahların kolluğa teslim edilmesi
 8. Tedbir nafakası

Tedbir kararı; mağdur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kolluk ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. (bu durum koşullarına göre uzatılıp, kaldırılabilir)

Koruyucu tedbir kararı verilmesi için, şiddet konusunda delil veya belge aranmaz. Tedbir kararı, şiddet uygulayana tebliğ edilir ve bu tedbir kararına aykırı hareket ederse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanacağı ihtar edilir. Tedbir kararına aykırılığın her tekrarında, durum koşullarına göre zorlama hapis cezası 15 günden 30 güne kadardır. Zorlama hapis cezasının toplam süresi 6 ayı geçemez.

Bakanlık tarafından 7/24 çalışan şiddet önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur. Bakanlık sayfasında belirtilen yardımlar ve tedbirler uygulanmaktadır.

Aile içi şiddet durumunda boşanma davası açılması halinde, hakim müşterek çocuğun velayeti hakkında karar vermektedir. Hakim velayet kararını verirken eşler ile çocuk arasındaki ilişkiyi mutlaka inceler. Eğer çocuk 12 yaşından büyükse, hakim çocuğu dinleyerek velayete karar verebilir.

Boşanmadan sonra velayet verilen anne veya baba sürekli olarak çocuğa şiddet uyguluyorsa, bu durumda diğer eş tarafından velayetin değiştirilmesi davası açılabilir.

Av. Melike Gümüş