Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat

En az bir motorlu aracın bulunduğu kazalar nedeni ile ölüm, yaralama, zarara göre maddi ve manevi tazminat davası açılır. Belirtilen haksız fiile karşı hem bedensel hem de malvarlığı zararları kalemleri bulunmaktadır.

Yaralamalı trafik kazalarında, yaralanan kişi bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat açabilir. Ölümlü trafik kazalarında ise, ölenden yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. (Ölenin nişanlısı, amcası, dayısı, eşi, çocuğu, annesi gibi)

Peki kimlere karşı tazminat davası açılabilir?

Aracın sürücüsüne, aracın sahibine (ruhsat sahibi), aracı işletene (trafik tescil kayıtlarında aracın sahibi görünen) ve sigorta şirketine karşı tazminat davası açılabilir. Bu kişiler meydana gelen zarardan müteselsil sorumludur yani hep birlikte mağdura karşı sorumlu olduğundan, mağdur bu kişilerden birisine gidebilir.

Trafik kazası sebebi ile açılacak maddi ve manevi tazminat davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır. Ancak trafik sigortasını yapan şirkete karşı dava açıyorsanız eğer Asliye Ticaret Mahkemesinde açmanız gerekecektir.

Peki tazminat davasında hangi zararlar istenebilir? 

Ölümlü trafik kazalarında; manevi tazminat, cenaze giderleri, tedavi giderleri, destekten yoksun kalma tazminatı.

Yaralamalı trafik kazalarında ise; manevi tazminat, tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücü kaybı, ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıplar.

Hesaplamaların nasıl yapılacağı konusunda bir sonraki blog yazımda açıklayacağım..

Av. Melike Gümüş