Hangi Kamera Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eder?

Günümüzde çoğu kişi teknolojinin de gelişmesi ile birlikte evlerinin, işyerlerinin dış cephesine güvenlik kamerası taktırmaktadır. Olası herhangi bir hırsızlık veya olumsuz yaşanacak olaylara karşı tedbir amaçlı olarak belirtilen güvenlik kameraları takılmaktadır. Peki binaların dış cephesinde bulunan kamera kayıtları komşunun veya başkasının özel hayatını ihlal edecek nitelikte ise ne olmaktadır?

Güvenlik kameralarının hangi görüş açısında olabileceği, nereleri gösterip gösteremeyeceğine ilişkin özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin daha önceki blog yazılarımda açıklamalarda bulunmuştum.

Genel olarak komşular, güvenlik kameralarının özel hayatlarını ihlal etmesi sebebi ile soluğu Asliye Ceza Mahkemeleri’nde alırlar. Ancak hangi hallerde ihlal sayılıp sayılmayacağına ilişkin bazı bilgileri güncel Yargıtay kararları ışığında incelenmesi gereklidir.

Daha önce açılan bir davada, komşuların arasında 40 metre mesafe olan bir dosyada Yargıtay kararında; “10 metreye kadar teşhise yarar görüntü kalitesi olan kameralarla davacının evinden çıkan ya da bahçesinde bulunan şahısların şekil olarak fark edilmekle beraber cinsiyetinin ve kim olduklarının ilk bakışta belirlenemeyecek olması ortadadır. Sanığın, sekiz adet kameradan üçünün yönünü katılanın özel yaşam alanına müdahale edecek şekilde ayarladığına ve katılanı sürekli gözetimi altına alarak onun özel hayatının gizliliğini ihlale yol açacak görüntüsünü veya sesini kaydetme kastıyla hareket ettiğine dair, mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, yerel mahkemece sanığın beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.” Şeklinde karar vermiştir.

Anlaşılacağı üzere, güvenlik kameralarının komşuların özel hayatının gizliliğini ihlal edip etmediği konusunda; kamera görüntülerinin kaç metreye kadar teşhise yarar görüntü kalitesi, şahısların şekil olarak ilk bakışta belirlenip belirlenemeyeceği hususuna göre değişiklik göstermektedir.

Belirtilen kamera kayıtları şikayet üzerine, gerekli görülmesi halinde bilirkişi tarafından incelenmektedir. Buna yönelik olarak teşhis ve görüntü kalitesine karar verilmektedir.

Av. Melike Gümüş