Corona Virüsü Tedbirlerinden Dolayı İş Yeri Kiraları 3 Ay Ertelendi

7226 Sayılı Torba Kanun 25.03.2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu Torba Kanun, Corona virüsü Covid-19 (“Virüs”) karşı ekonomik olarak herkesi zora sokan bir dönem olması nedeni ile bir takım tedbirleri içermektedir.

Bunlardan birisi, 1 Mart tarihinden 30 Haziran tarihine kadar kira ödemesi yapamayan işyerlerinin tahliye edilemeyeceğine karar verilmiştir. Buna göre, işyerinin mülkiyetine sahip olan kiraya veren kişiler, kira ödemesinde gecikme olma ya da ödememe gerekçe gösterilerek kira sözleşmesi feshedilemez.

Açıklanan bu Torba Yasa 1 Mart 2020 tarihinden itibaren kiralar için uygulanacaktır. Bu duruma ilişkin hukuki dayanaklar ise;

  1. Kira Sözleşmeleri Kapsamında Düzenlenen Mücbir Sebepler
  2. Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “Olağanüstü Fesih” 331. Maddesinde belirtilen sebepler
  3. Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “Aşırı İfa Güçlüğü” 138. Maddesinde belirtilen uyarlama ve fesih

Mücbir sebep, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek durumlardır. Örneğin bunlar; toplumu etkileyen sel, deprem, yangın, heyelan, salgın hastalık, savaş vs.

Benim şahsi değerlendirmelerime göre ise, TBMM tarafından uygulanacak olan tedbirler kira ödenmemesi sebebi ile fesih ve tahliye olmaması demek kira ödeme zorunluluğunun kaldırılması anlamına gelmektedir. İşyeri sahipleri, çalışamadıkları için kirayı ödeyecek herhangi bir gelirleri olmayan birçok vatandaş vardır ki bu açıdan bakıldığında yerinde bir düzenleme olmuştur. Ancak geçimini sadece kira ile sağlayan vatandaşlarımız açısından bir hak kaybı mevcuttur. Başka hiçbir geliri olmayan ve sadece kiraya verdiği işyeri ile geçimini sağlayan kişileri koruyucu hiçbir düzenleme henüz mevcut değildir.

Ardından işyeri kiralarına getirilen bu düzenleme, konut kiralarına ya da konut kredilerine getirilip getirilmeyeceği de büyük bir soru işareti olarak akıllardadır. Çoğu kişi ücretsiz izne çıkarıldı ve oturdukları ev kira. Bu durumda kira günü yaklaşınca kirayı nasıl ödeyecekler? TBMM tarafından kabul edilen Torba Yasa’da konut kira veya kredilerine ilişkin bir madde mevcut değildir.

Sonuç olarak, vatandaşların iş yerlerinin kiralarını ödeyememesine ilişkin korkularına bir çözüm getirilmiştir. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek olan iş yeri kira bedellerinin ödenmemesi durumunda, kira sözleşmesinin feshi veya tahliyesi sebebini oluşturmayacaktır.

Av. Melike Gümüş