İş Yerinde Corona Bulaşan İşçinin Durumu İş Kazası

Çin’de başlayan ve gün geçtikçe tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını Türkiye’de ilk defa 11 Mart tarihinde görüldükten sonra tüm gündem corona virüs (COVID-19) haline gelmiştir. Peki ekonomik durumu sebebi ile ya da işi gereğince hala çalışmaya devam eden işçilere corona virüs iş yerinde bulaşırsa iş kazası sayılacak mı? Herkes tarafından merak edilen ve endişeye sebep olan sorunun yanıtını verelim..

İlk olarak sağlıklı, uygun iş koşullarını oluşturmak ve riski en alt seviyeye indirmek için işveren mutlaka salgın hastalıktan korunmak için tüm tedbirleri almalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak tüm işçilerin bilgilendirilmesi, çalışanlar arasında uygun kişisel mesafenin ayarlanması, çalışma ortamındaki hijyenin sağlanması gerekmektedir.

Bulaşabilen bir hastalık olması sebebi ile işçilerin şehiriçi-şehirdışı seyahatleri zorunlu olmadıkça iptal edilmelidir. Eğer yurtdışı seyahatinde olan işçi var ise kesinlikle 14 gün kuralına uymalıdır. 

Dünyaca açıklandığı üzere, Corona Virüs (COVID 19) kendisini kuluçka süresinde hiçbir belirti olmadan gizleyebilmesi sebebi ile çok dikkatli olunmalıdır. Hatta bazı vakıalarda tespit edildiği üzere, kuluçka süresi dolmasına rağmen taşıyıcıda bir belirti olmamasına rağmen corona virüsünü görüştüğü, aynı ortamda bulunduğu başka kişilere bulaştırmıştır.

İşçi, çalışma sırasında corona virüs sebebi ile enfekte olursa iş kazası olarak değerlendirilecektir. Burada illiyet bağının tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin; işveren tarafından, işi gereğince yurt dışına gönderilen işçi yurtdışından döndükten sonra 14 gün kuralına uymadan çalışmaya başlaması sonrasında çalıştığı iş yerinde vakıalar başlarsa illiyet bağı kurulur ve iş kazası olarak kabul edilir. Eğer, işçinin iş gereği dışında yani iş ile ilgisi olmayan bir yerde enfekte olduğu tespit edilirse bu corona virüsü kapması iş kazası olarak değerlendirmez. Çünkü mevcut durumda illiyet bağı kurulmamıştır.

Başka bir örnek vermek gerekirse, iş gereği yurt dışına uzun yol tır sürücüsünün gittiği veya geçtiği ülkelerden birisinde corona virüsüne yakalanıp ölmesi halinde iş kazası kapsamındadır.

(Not: İlliyet bağı hukuki bir terim olmakla beraber neden-sonuç anlamına gelmektedir.)

Av. Melike Gümüş